Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Månadens

Kättil - en okristen man

Kättil__Tumme.jpg

Vem var Kättil Okristen? En bit av hans förmodade kranium finns Kättilstads kyrka. Var det han som gav namnet åt byn och socknen? Många platser har fått sitt namn efter någon som bott där. Ibland är det historiskt kända personer, men oftast är det den okände järnåldersbonden som först bröt mark där eller kanske torparen som fick bygga sin stuga på bondens mark på 1700-talet. I några fall finns historier kring namnets ursprung. Följ med på en resa mellan saga och historia. 

Läs hela artikeln

Ett gyllene spänne

_Abbetorp-puff.jpg

På 1990-talet, när E4:an skulle dras om förbi Väderstad och Ödeshög, gjordes flera stora arkeologiska undersökningar i den planerade vägens sträckning. En av platserna som undersöktes var Abbetorp som ligger i Rinna socken, strax söder om Väderstads samhälle. Området som undersöktes var stort och där fanns både en boplats, ett gravfält och något som man tolkade som ett kultområde. Många spännande fynd kom i dagen vid undersökningen. Det mest fantastiska fyndet var ett förgyllt reliefspänne.

Läs hela artikeln

Sven Gustaf Steineck undervisade nästan 7000 barn

_t_Boxholm_Sven_Gustaf_Steineck_1.jpg

Folkskolan blev lagstadgad i Sverige 1842, men det varierade något när skolor tillkom i landets socknar. Åsbo, Malexander och Rinna tillhörde eftersläntrarna, men Ekeby socken var en föregångare. Där startade skolverksamhet fem år innan den blev lagstadgad. Sven Gustaf Steineck hette läraren som under 1800-talet undervisade nästan 7000 Ekebybarn.

Läs hela artikeln

 

Nyheter

Kulturarvsdagen - anmälan

prisutdelning.jpg

Du hälsas välkommen till höstens Kulturarvsdag i Östergötland den 30 november.

Får vi locka med; jordkällarhistorik, fika-revolutionens historiska grund, källare och köksavfall hos biskopen – det är några av de preliminära rubrikerna. Dessutom ska vi titta närmare på den nya hemsidan, som utvecklas nu, och hur ni som aktörer kan nyttja den.

Axels ring har kommit till Löfstad

20161123-Axels ring.jpg

Igår träffades några personer på Löfstad slott. Anledningen till träffen var en ring som försvann för 225 år sedan. Nu finns en kopia av den ring som den franska drottningen Marie-Antoinette sände som en kärleksgåva till sin vän Axel von Fersen d y. Ringen har tagits fram i ett samarbete mellan den franska organisationen Historiae Secrets och personal från Versailles och har nu skänkts till Löfstad slott.

400 historiska ting

20161116-400-historiska ting.jpg

Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, firar 400-årsjubileum under 2020 och 2021. Nu vill man visa fram 400 föremål ur kulturarvssamlingarna på en blogg med namnet 400. Man vill passa på att visa på den bredd av material som finns i de rika samlingarna. Bland föremålen finns en 100 år gammal affisch från en trolleriföreställning i Ringarum.

Nya kyrkobeskrivningar

20161114-Kyrkobeskrivningar.JPG

Nu finns det nya kyrkobeskrivningar ute i några av våra kyrkor. Linköpings stifts kyrkobeskrivnings-kommitté har som uppgift att producera lättillgängliga guider till kyrkorna utan att göra avkall på den vetenskapliga kvaliteten. Under 2016 har beskrivningar hittills utkommit för Skeppsås, Norra Solberga och Kumla. Kyrkobeskrivningarna får du tag i ute i kyrkorna. 

Kulturmiljöstatistik - för första gången på 20 år

20161109-Kulturmiljöstatistik.jpg

I måndags publicerade Myndigheten för kulturanalys statistik över kulturmiljöområdet. Statistiken redovisar bland annat antalet byggnadsminnen, fornlämningar och andra skyddade kulturmiljöer samt arkeologiska undersökningar och statliga anslag till området. Det är första gången på nästan 20 år som sådan statistik publiceras.

Stadens vattenledningar - ett arkivfynd

20161104-VAledning arkiv tumme.jpg

Nu har Linköpings stadsarkiv presenterat ett nytt arkivfynd. Den här gången är det en ledningskarta från Linköpings vattenledningsaktiebolag. Bolaget bildades vid ett möte på Stora hotellet den 18 oktober 1873. Arbetet med vattenledningen inleddes 1874, men det mesta utfördes under 1875. Ett pumphus byggdes i Tannefors och en vattenreservoar på Kanberget. 

Matts Arnbergs folkmusikinspelningar på webben

20161102-Svenskt Visarkiv.png

Svenskt visarkiv har under hösten publicerat en webpresentation om Sveriges Radio och den legendariske producenten Matts Arnbergs folkmusikinspelningar. I samband med det har merparten av inspelningarna tillgängliggjorts för lyssning via webben, däribland samtliga inspelningar som Arnberg gjorde under sin inspelningsresa i Östergötland 1960. 

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia