Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Hallbild.se - en ny sida under uppbyggnad

Sveriges hällbilder håller världsklass! Nu lanserar professor Joakim Goldhahn vid Linnéuniversitetet en ny hemsida – Hallbild.se – där forskare, förvaltare och förmedlare kan samverka och utbyta erfarenheter och kunskap om hällbilder i Sverige.

Hallbild.se har sin bakgrund i Projektet Bilder av Ostkustens Bronsålder. Projektet hade stor framgång och de kända hällbilderna i Tjust mångdubblades. Hemsidan som nu lanseras tar sin utgångspunkt i Tjustbygdens hällbilder men öppnar även dörrar till andra forskare och muséer m fl att bidra med att skapa och sprida kunskap om detta unika kulturarv.

Hemsidan lanserades tisdagen den 10 januari i år. Tanken är att sidan skall växa fram allt eftersom nya användare tillkommer. Ett av syftena är att sprida kunskap om bildernas betydelse men också hur de bäst tas om hand så att de bevaras till kommande generationer. Nu kan du själv få möjlighet att vara med och utveckla Hallbild.se genom att lägga till platser, fotografier, bloggar m m. 

Länk till hemsidan finns här.

Hallbild.se har även en sida på Facebook som du hittar här.

hällbild

Bilden föreställer några av ristningarna i Gärstad, RAÄ 49 i Rystads socken, på vägen mellan Linköping och Ekängen. Dessa har ännu inte funnit vägen in i Hallbild.se.

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia