Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Nu startar Riksarkivet TORA-projektet

Nu startar Riksarkivet TORA-projektet, ett topografiskt register över byar och gårdar i Sverige från medeltiden fram till omkring år 1800. Målet är att TORA-registret ska bli ett nav för olika historiska databaser med geografisk information. Samtidigt skapas också databaser som utgår från bokserierna "Det medeltida Sverige" och "Sveriges ortnamn".

Utgångspunkten är cirka 15 000 koordinatsatta enheter som tidigare registrerats utifrån 1600-talets geometriska kartor. Inom projektet byggs en digital plattform som kan nyttjas i databaser och applikationer. När databaser ansluts till TORA blir det möjligt att göra kombinerade sökningar.

Projektet sker i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Det pågår under 2017 och finansieras av medel från Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer på Riksarkivets hemsida

Eller på Rötters hemsida.

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia