Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Det medeltida Sverige - Ydre härad

Det medeltida Sverige (DMS) är ett historiskt forskningsprojekt som kartlägger bebyggelsen i Sverige, härad för härad och socken för socken, både på landsbygden och i städerna under medeltiden och fram till omkring 1570. Vilka byar och gårdar fanns i det medeltida Sverige? Vilka var ägarna? Hur stora var byarna och hur stor var den odlade jordens areal?

För att kunna svara på dessa och andra frågor studeras många olika källor men två källmaterial dominerar. I kronans jordeböcker, de så kallade landskapshandlingarna, registrerades från 1530-talet och framåt alla gårdar i alla landskap. Det gör att Sverige har en unik överblick över den äldre bebyggelsen. Det andra källmaterialet är de medeltida breven, som oftast handlar om jordförsäljningar. Breven är inte lika heltäckande, men de sträcker sig ned i 1100-talet.

Projektet började planeras redan på 1940-talet men fick sin officiella start 1960. Det finansieras sedan 1 januari 2012 huvudsakligen av Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Det har sedan dess sin hemvist på Riksarkivet, där arbetet utförs av en särskild forskningsgrupp inom enheten Svenskt Diplomatarium.

Hittills har tjugotre delar utkommit i de olika landskapsserierna för Det medeltida Sverige. De täcker delar av Uppland, Södermanland och Småland samt hela Gästrikland och Öland. Med hjälp av DMS kan man på egen hand undersöka sin hembygds äldre historia i annars svårtillgängliga källor.

Nu finns boken om Ydre härad tillgänglig både i via Riksarkivets butik och digitalt via hemsidan. Ydre ligger i landskapet Småland men i Östergötlands län.

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia