Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Extra tillskott till kultur

Den 24 januari i år fattade Kulturrådets styrelse beslut om nära 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. Kultursamverkansmodellen har i årets budget fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar där 13 län, däribland Östergötland, får ökat stöd.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

  • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
  • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
  • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

Kulturrådet hoppas att prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna.

Läs mer här.

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia