Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

En tvåmanssåg från 1950-talet

I Peter Ekdahl motorsågssamling finns en tvåmanssåg av märket Stihl. Sågen tillverkades för armén under åren 1943 - 1971. Den var stor och tung och vägde nästan 40 kilo.

Under de decennier som tvåmansmotorsågarna användes diskuterades deras nytta och framtidsutsikter. De flesta menade att de var för tunga och dyra, att de hade bristfällig driftsäkerhet samt inte passade skogsbrukets arbetsorganisation. De fick inte heller någon större praktisk användning i Sverige. Många av de tvåmansmotorsågar som fanns på marknaden var konstruerade i länder som inte hade våra klimat-och naturförhållanden, och togs fram med i första hand tanke på militärt bruk. Samtidigt hade tvåmansmotorsågarna, med sina tekniska lösningar visat att man var inne på rätt väg. Att utifrån dessa konstruera en enmansmotorsåg, med låg vikt och god driftsäkerhet till ett för skogsarbetarna överkomligt pris, blev därför under 1940-talets andra hälft en allt angelägnare målsättning.

Informationen om motorsågar kommer från Skogsmuseet i Lycksele.

Bild och ljud: Lars-T Jacobson/PFK, Kuddby Foto
Text: Kulturarv Östergötland 

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia