Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Arkeologi

Här nedan har vi listat databaser som handlar om arkeologi.
Klicka på rubriken och forska vidare.

Fornsök

Riksantikvarieämbetet har lagt ut en databas där du kan söka bland 1,7 miljoner lämningar från 600 000 platser i hela landet. Här finner du uppgifter om till exempel gravplatser, runstenar, torp och avrättningsplatser. Tidsspannet är enormt och går från äldsta tid till 1800- och 1900-tal.
© Riksantikvarieämbetet

Fyndplats

Databas över Statens Historiska Museums inventerade föremål från 1681 fram till idag. Det finns många olika sökvägar. Östergötland ger omkring 2 500 träffar.
© Historiska museet

Historiska museets samlingar

Under rubriken "Sök i samlingarna" kan man söka bland hundratusentals fyndplatsposter och tiotusentals bilder. En veritabel skatt för bland annat alla arkeologiskt intresserade, inte minst från Östergötland.
© Historiska museet

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia