Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Bebyggelse

Här nedan har vi listat databaser som handlar om bebyggelse.
Klicka på rubriken och forska vidare.

Bebyggelseregistret

Bebyggelseregistret är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, regionala museer, kommuner samt stift och församlingar. Det är gratis och fritt för alla att söka information i Bebyggelseregistret.
© Riksantikvarieämbetet

Bygdeband

Bygdeband är Sveriges hembygdsförbunds databas för medlemföreningarnas dokumentation av sin hembygd. Personer, platser, dokument och bilder finns att söka i Bygdeband.

Hus och människor i Linköpings stad

Linköpings gamla bebyggelse i nytt ljus. Vem har bott i Gamla Linköpings hus? Varifrån flyttades de? En jättespännande site späckad med information! Persondatabasen ur funktion.
© Bild Linköping

Kulturmiljöbild

är Riksantikvarieämbetets bilddatabas med digitaliserade bilder på kulturmiljöer från hela landet. Här kan du söka efter intressanta och spännande byggnader, fornminnen, världsarv, städer, industriminnen och bilder på en mängd andra kulturmiljöer.
© Riksantikvarieämbetet

Kyrkor och kyrkomiljöer i Linköpings stift

Varje kyrka och begravningsplats presenteras i en rapport, och de är sökbara efter län, kommun, socken och byggnadstyp. Projektet är ett samarbete mellan stiftet, flera länsmuseer och Linköpings universitet.

Linköpings lokalhistoria och äldre samlingar i digitala bilder

Linköpings stadsarkiv och Linköpings stiftsbibliotek har lagt ut mängder av äldre Linköpingsmaterial i ett gemensamt projekt. På den gemensamma hemsidan kan man bland annat hitta kartor från 1600-talet och framåt och bygnadsritningar indelade efter stadens kvarter. Projektet ingår som en del i det stora ABM-samarbetet "Linköping genom tiderna".

SOFI Ortnamnsregister

Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala. Testversion som omfattar material från bland annat Östergötlands län.
© SOFI

Sveriges församlingar genom tiderna

Skatteverket har gjort användbara matriklar över församlingarna i landet. Värdefullt inte minst för hembygds- och släktforskare. Huvudmatrikeln består av 4 381 församlingsnamn.
© Skatteverket

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia