Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Personer

Här nedan har vi listat databaser som handlar om personer.
Klicka på rubriken och forska vidare.

Bergstingsprotokoll

Avskrifter av Åtvidabergsdelen av bergstingsprotokollen 1788-1851 i en databas på nätet. Bergstingen hölls en gång om året och målen tog upp allt från fusk med invägning, betalning, tvister mellan bergsmän, bråk mellan arbetare eller stölder.
© Linköping University Electronic Press

Bygdeband

Bygdeband är Sveriges hembygdsförbunds databas för medlemföreningarnas dokumentation av sin hembygd. Personer, platser, dokument och bilder finns att söka i Bygdeband.

Böteslängd för Norrköping och Linköping

Det går att söka direkt på namn. Man kan också få en bra inblick i hur samhället värderade olika förseelser på 1800-talet. Registreringen har gjorts av ArkivData i Norrköping.
© Linköping University Electronic Press

Centrala Soldatregistret

Soldatregistret består av en förteckning över soldater som tjänstgjort under yngre indelningsverkets 219-åriga historia mellan åren 1682-1901. I databasen finns uppgifter från kyrkböcker och militärt rullmaterial.
© Centrala soldatregistret, DIS

Fångrullorna

Sökbart register från tre olika fångvårdsanstalter i 1800-talets Östergötland: kronohäktet i Linköping, Norrköpings fångvårdsanstalt samt spinnhuset i Norköping. Du kan hitta uppgifter om brottet, straffet, signalement etcetera.
© Linköping University Electronic Press

Kyrkböcker på nätet

Demografiska databasen vid Umeå universitet arbetar med en databas byggd på uppgifter från kyrkböcker. Här kan man hitta uppgifter från 36 församlingar i Östergötland.
© Demografiska databasen

Medicinhistoriska databasen

Den vård- och omsorgshistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren.
© Riksarkivet, ArkivData i Norrköping och Linköping University Electronic Press

Norrköpings Poliskammare

Ett register över manliga fångar i Sverige. Registret omfattar tiden 1876-1888 och innehåller bland annat uppgifter om yrke, namn, födelseförsamling, brott och straff, signalement samt ett fotografi på fången.
© Linköping University Electronic Press

Porträttfynd

Släktforskarförbundets databas "Porträttfynd" visar fotograferade porträtt från hela landet. Den fylls på kontinuerligt, man kan bidra med sina egna bilder och kanske även få hjälp med identifiering. Det går att begränsa sökningen till Östergötland.
© Släktforskarförbundet 

Sjukhusrullorna

Uppgifter från Länslasarettet i Östergötland under åren 1839-1895. Uppgifter om namn, födelseställe, bostad, sjukdom med mera.
© Linköping University Electronic Press

Tabellverket

Sveriges tidiga statistik. Massor av uppgifter för den forskande.
© Umeå universitet

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia