Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Text

Här nedan har vi listat databaser som innehåller textdokument, till exempel brev och böcker.
Klicka på rubriken och forska vidare.

Digitaliserad dagspress

Kungliga Biblioteket (KB) har denna webbtjänst där man kan söka i äldre svenska dagstidningar. Besökaren får tillgång till hundratusentals sidor tidningstext. Du kan söka på namn och tid, eller bara bläddra i de 24 tidningar som hittills ingår. Fyra av tidningarna är från Östergötland.
© KB

Fornsvensk lexikalisk databas

Undrar du över något ord i en medeltida handling? Titta i den här databasen över det fornsvenska ordförrådet. Databasen omfattar cirka 54 000 uppslagsord.
© Svenska Fornskriftssällskapet

Fornvännen

Tidskrift för antikvarisk forskning. Här publicerar sig den skandinaviska arkeologins och medeltidsforskningens främsta experter. Innehållsförteckning och abstracts publiceras direkt på fornvannen.se, medan artiklarna publiceras 6 månader efter att den tryckta upplagan nått prenumeranterna. Artiklarna är då fritt tillgängliga.
© Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademiens bibliotek

Göta och Trollhätte kanal

En bibliografisk databas om Göta och Trollhätte kanal med uppgifter om publikationer från vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter, skönlitterära verk, reseskildringar, artiklar ur veckopressen och dagstidningar med mera samt ett femtiotal kartreferenser. Både svenska och utländska verk är representerade.
© Linköping University Electronic Press

Götabibliotekens samsök

För dig som är lokalhistoriskt intresserad: Gå direkt in i götabibliotekens kataloger och sök efter det som du är ute efter. Götabiblioteken är ett samarbete mellan de tretton östgötakommunerna och Tranås. Du kan söka efter alla medier; böcker, ljudböcker, talböcker, cd-skivor, noter, språkkurser, tidskrifter och filmer.
© Götabiblioteken.se

Medeltida dokument

En databas om medeltida dokument på internet. Här kan du söka efter dokument om östgötska socknar exempelvis.
© Riksarkivet

Uppsatsdatabasen

Uppsatsdatabasen är en uppdaterad databas med samtliga studentuppsatser, på alla nivåer och från olika ämnen, skrivna på Enheten för Historia vid Linköpings universitet. Den sträcker sig tillbaka till institutionens startår 1968.
© Linköpings Universitet

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia