Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Språk

Här nedan har vi listat databaser som handlar om språk.
Klicka på rubriken och forska vidare.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)

samlar in, bevarar, bearbetar, tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Skåne, Halland, Småland och Blekinge samt på Öland. Åtskilligt östgötamaterial finns också i arkivet. Arkivets material består av handskrifter, fonogram, mikrofilmer, foton och olika slags register. Handskrifter - Sökning i DALs handskriftsregister Ljudupptagningar - Sökning i DALs inspelningsregister
© Dialekt- och ortnamnsregistret i Lund

SOFI Ortnamnsregister

Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala. Testversion som omfattar material från bland annat Östergötlands län.
© SOFI

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia