Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Boxholm

Boxholms kyrka


Boxholms kommun gränsar i söder mot Småland och stora delar av kommunen domineras av de stora skogarna i Holaveden. Boxholm har drygt 5 000 invånare och fortfarande är verkstadsindustrin mycket viktig, inte minst för tätorten.

Boxholm består av socknarna Ekeby, Rinna, Blåvik, Åsbo och Malexander. Namnet Boxholm (ursprungligen Bocksholm) går tillbaka till sätesgården som Gustav Vasas svåger Arvid Stenbock lät uppföra vid Svartån. Skogsbruk, men också småjordbruk har varit de stora näringsfången för befolkningen, men det som de flesta förknippar med Boxholm är nog bruket. Brukshistorien är än idag i högsta grad levande och det var inte bara stål man framställde. 

Du använder dig av ingångarna till vänster för att fortsätta utforska Boxholms kulturarv.

Sven Gustaf Steineck undervisade nästan 7000 barn

_Boxholm_Sven_Gustaf_Steineck_1.jpg

Folkskolan blev lagstadgad i Sverige 1842, men det varierade något när skolor tillkom i landets socknar. Åsbo, Malexander och Rinna tillhörde eftersläntrarna, men Ekeby socken var en föregångare. Där startade skolverksamhet fem år innan den blev lagstadgad. Sven Gustaf Steineck hette läraren som under 1800-talet undervisade nästan 7000 Ekebybarn.

Ett gyllene spänne

_Abbetorp-puff.jpg

På 1990-talet, när E4:an skulle dras om förbi Väderstad och Ödeshög, gjordes flera stora arkeologiska undersökningar i den planerade vägens sträckning. En av platserna som undersöktes var Abbetorp som ligger i Rinna socken, strax söder om Väderstads samhälle. Området som undersöktes var stort och där fanns både en boplats, ett gravfält och något som man tolkade som ett kultområde. Många spännande fynd kom i dagen vid undersökningen. Det mest fantastiska fyndet var ett förgyllt reliefspänne.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia