Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Finspång

Regna


De drygt 21 000 kommuninvånarna i Finspång är främst koncentrerade till centralorten Finspång, men också till ett stort antal mindre samhällen runtom i kommunen. Många av dessa, exempelvis Hällestad, Grytgöl, Sonstorp och Hävla, är gamla brukssamhällen som vuxit upp kring järnhanteringen i den gamla östgötska bergslagen. I Rejmyre startades redan på 1800-talet en glastillverkning som än idag lever kvar.

Centralorten Finspång blev så småningom centrum i denna bergslag och bruket kom att göra sig ett vida känt namn inte minst genom sin kanontillverkning. Än idag präglas Finspång och kommunen i övrigt av en stark industriprägel. Förutsättningarna för den tidiga industrietableringen, de stora skogarna och de vittförgrenade sjösystemen, finns ännu kvar som tillgångar inte minst turistiskt.

Du använder dig av ingångarna till vänster för att fortsätta utforska Finspångs kulturarv.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia