Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Motala

Folkets Hus

De dryga 40 000 invånarna i Motala kommun ger kommunen en klar tredjeplats befolkningsmässigt i länet. Här dominerar Motala stad naturligtvis, men även Tjällmo, Fornåsa och framför allt Borensberg är samhällen av betydelse. Kommunen ligger mycket vackert med Vättern på ena sidan och Motala ström, Göta kanal och sjön Boren som en gräns mellan skogen i norr och slätten i söder.

Motala stad växte framförallt fram genom den industriella revolution som skedde tack vare Motala verkstads etablering och utveckling under 1800-talet och början av 1900-talet. Det industriella arvet har sedan förts vidare i annan industri, men också i en omfattande dokumentation och i ett bevarande av industrimiljöer. I och utanför centralorten bevaras och dokumenteras lokal historia främst till stor del av entusiaster som brinner för en speciell geografisk plats eller ett speciellt ämne. I Motala finns slående många mindre specialmuseer. 

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia