Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Söderköping

Skällvik

Söderköping består av ett antal landsförsamlingar samt centralorten Söderköping, tillsammans cirka 14 000 invånare. Av landsortsförsamlingarna kan nämnas Östra Ryd och Västra Husby inåt landet och S:t Anna i skärgården. Söderköping har en mycket gammal historia som en av de viktigaste svenska hamnstäderna i medeltidens Östersjöområde. Något som senare tillintetgjordes av bland annat landhöjningen.

Istället kom Norrköping att överflygla Söderköping som centrum i östra länsdelen. Detta gäller än idag när en stor del av kommunens invånare arbetspendlar till Norrköping. Söderköping har bevarat sin historia på ett förtjänstfullt sätt och drar årligen till sig mängder av historiskt intresserade. Men kommunen har även en intressant historia utanför centralorten innehållande traditionell bondemiljö, skärgårdsliv och gruvverksamhet.  

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia