Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Ydre

Bäckstugan

Ydre kommun är med sina knappt 4 000 invånare en av landets minsta kommuner. Naturmässigt ansluter sig kommunen till norra Småland med ett kuperat och skogsdominerat landskap. Kring den stora sjön Sommen och andra lokala platser och händelser finns än idag en levande sägenflora.

Ydre består av sex mindre socknar; Sund, Torpa, Asby, Västra Ryd, Svinhult och Norra Vi. Huvudort är Österbymo. Kommunen kännetecknas av småskalighet i såväl jordbruk som industri. Känslan för den egna historien är stark, vilket visar sig i en rad föreningar som ägnar sig åt att bevara den lokala historien. 

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia