Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Ödeshög

Ellen Keys Strand


Kommunen Ödeshög innehar kultur- och naturvärden som borde locka ännu fler besökare än vad som redan kommer. Vättern - Omberg, Östgötaslätten - Holavedsskogarna. Kontraster och komplement. Med sina ca 5 500 invånare hör Ödeshög till länets småkommuner med tätorten Ödeshög  som centrum och därtill en rad småorter såsom Hästholmen, Trehörna och Boet.

Kulturellt bär området på en mycket gammal historia. Stenåldersboplatser, hällristningar och  medeltida ruiner såsom Alvastra vittnar om en tidig centralbygd. De senaste århundradena har emellertid området främst präglats av å ena sidan slättjordbruk och å andra sidan beroendet av skogen. Intresset för den egna historien är stark och man har emellanåt även samarbetat med det närliggande Vadstena i kultur- och naturfrågor.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia