Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Kartor

Att ha tillgång till bra kartor är ovärderligt i lokalhistorisk forskning. Över Östergötland är vi försedda med mängder av fint kartmaterial från gårdsnivå upp till regionala och nationella kartor.

Här nedan finner du ett antal länkar som för dig vidare in i spännande digitalt kartmaterial på nätet. Alla länkar berör Östergötland i varierande grad. Här finns rena avskanningar av existerande kartor såväl som bearbetade kartor. Via vissa sidor kan du också köpa egna kartor.

Den myndighet som handhar kartor och annan geografisk information är Lantmäteriet.

 Digitala historiska kartor
Riksantikvarieämbetet samarbetar med Lantmäteriet för att förbättra tillgängligheten av Sveriges historiska kartor. På denna sida beskrivs kartornas historia och hur man arbetar med digitalisering och rektifiering av kartor. Här finns också en del tips och råd samt länkar vidare.
© Riksantikvarieämbetet
  
 
Göta kanal - en linje genom historien
Ett EU-projekt i samarbete mellan VEV - Living Waterways, AB Göta kanalbolaget och Institutionen för Tema Vatten/Geografi vid Linköpings Universitet. Här finns en mängd historiska kartor inskannade med tillhörande information, från hela kanalens sträckning. Gå in i "Till databasen" och sedan "Kanalkartor" så finner du kartorna.
© Linköpings universitet

 
 Lantmäteriets historiska kartor
Lantmäteriet har en enorm samling kartor på nätet. Denna ingång länkar direkt in i deras historiska material, som är mycket omfattande. Du kan via nätet studera alltifrån de mycket användbara häradskartorrna till mer detaljerade skifteskartor, ägoavstyckningar etc.  Du kan göra både generella och mer detaljerade sökningar.
© Lantmäteriet


Se din egen stad
Om kulturhistoriskt intressanta byggnader och historiska händelser i Linköpings innerstad. Gjord av privatforskaren Urban Windahl. Här finns en egen avdelning med historiska kartor från medeltiden fram till 1970-tal.
© Urban Windahl

 
 VÖBAM
Företaget Vöbam i Stockholm har specialiserat sig på att skanna och sälja historiska kartor. Det finns en hel del exempel från Östergötland. Vissa av dem kan du också se utdrag från på nätet.
© Vöbam  


Östergötlands museums samlingar av kartor
I länsmuseets samlingar finns kartor, huvudsakligen från Östergötland och med tonvikt på Linköpingsområdet. För att få ta del av kartmaterialet kontaktas museets arkiv, 013-23 03 48.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia