Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Studieförbund och folkhögskolor

Inom bildningsrörelsen finns en tradition av att anordna kurser, föreläsningar och fortbildningar. Här är historia och lokalhistoria ämnen som alltid varit uppskattade och uppmärksammade.

Här nedan har vi bland annat uppmärksammat de studieförbund och folkhögskolor som är verksamma i Östergötland.

Bildningsförbundet Östergötland
Bildningsförbundet är en länsövergripande intresseorganisation för folkhögskolor och studieförbund verksamma i Östergötland.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia